PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

  • Nov 21, 2022
  • by Admin Desa Motongkad Utara

Pemberian Bantuan Lansung Tunai ( BLT ) di desa motongkad utara yang diberikan secara langsung kepada masyarakat yang kurang mampu oleh sangadi motongkad utara